Để nhận phần thưởng bằng Ultima với sản phẩm DeFi-U, cần rút token VIP SPLIT hoặc UNITY SPLIT của bạn về SMART Wallet. Đừng quên kích hoạt ví của bạn để thực hiện giao dịch với token SPLIT. Để kích hoạt, chỉ cần chuyển 1 SMART vào ví của bạn. Cũng chú ý rằng, để rút token, cần bật xác thực hai lớp.

Như vậy, để rút token VIP SPLIT hoặc UNITY SPLIT, hãy đăng nhập trang DeFi-U. Tới mục Payout. Trong cửa sổ được mở ra sẽ hiện số VIP SPLIT và UNITY SPLIT cho phép rút.

Hãy chọn số dư bạn muốn rút, rồi nhấn nút Next Step.

Trong cửa sổ được mở ra, bạn cần nhập địa chỉ ví SPLIT của mình (có thể sao chép địa chỉ trong Smart Wallet). Hãy nhập địa chỉ đã sao chép vào, nêu số SPLIT để rút và nhấn nút Transfer:

Tiếp theo, trong cửa sổ được mở ra, bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Hãy mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã hiện tại trong ứng dụng vào ô tương ứng.

Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Token sẽ sớm đến ví bạn đã chỉ định.

Bạn sẽ tìm thấy lịch sử payout trong phần Payouts — History:

Nếu bạn có thắc mắc, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ, và chúng tôi xin hân hạnh giúp đỡ bạn.

Xin chúc bạn làm việc thành công!