Орос

Англи

Хинди

Испани

Монгол 

Итали

Бенгал

Солонгос

Хятад

Унгар

Арга хэмжээний хөтөлбөр герман хэлээр явагдана. 

Төхөөрөмжийн барьцаанд та паспортоо үлдээх шаардлагатайг анхаарна уу

Diamonds ULTIMA Convention дээр уулзацгаая!