Шууд сурталчилгааны стратегийн нэг хэсэг болгож Direct бонусыг 2022 оны 10-р сарын 31-нийг хүртэл 40% болгож нэмэгдүүлснийг санаарай! Энэ шийдвэр нь Turbo бонусыг идэвхгүй болгохтой холбоотой болно. 

2022 оны 11-р сарын 1-нээс 12-р сарын 1-ний хооронд Direct бонус (шууд бонус) нь 30% байхыг анхаарна уу. 

Чухал бөгөөд цагаа олсон өөрчлөлт нь нийгэмлэгийн Diamond болон түүнээс дээш зэрэглэлтэй гишүүдэд нөлөөлөх болно. Сар бүр түншийн тоо хэдэн зуун мянгаар нэмэгдэж, улам улам олон гишүүн алдарт очир Diamond зэрэглэлд хүрч, бидэнтэй хамт өссөөр байна. 

Үүнтэй холбогдуулан бид Diamond болон түүнээс дээш зэрэглэлтэй хэрэглэгчдийн хувьд заавал бүртгэлээ баталгаажуулах, дагаж мөрдөж буйг хянах явцыг нэвтрүүлэх шаардлагатай болоод байна. 

Diamond болон түүнээс дээш зэрэглэлд шилжих нь зөвхөн баталгаажуулалтыг хийсний дараа боломжтой болно

Албадан хэрэгжүүлэх эдгээр арга хэмжээ нь бидэнд хуурамч бүртгэл үүсгэх боломжийг арилгах, зөвшөөрөлгүй төлөлтийг хасах, бүх түвшинд шаардлагатай стандартыг хангахад тусална. 

Зэрэглэлийн бонусын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй 2% хэвээр үлдэх буюу зөвхөн түүнийг тооцоолох дүрэм л өөрчлөгдөж буй юм. Зэрэглэлийн бонусыг тооцоолохдоо өмнө нь хүрсэн зэрэглэлийн эргэлтийг харгалзахгүй, шинэ эргэлтийг тооцно. Жишээлбэл, та 250 000 еврогийн эргэлттэй Diamond зэрэглэлд хүрсэн бол таны бонусыг дараах байдлаар тооцоолно: багийн 250 000 еврогийн эргэлтээс өмнөх зэрэглэлийн багийн эргэлт болох 100 000 хасагдаж, энэ зөрөөгөөс буюу 150 000-аас 2%-ийн зэрэглэлийн бонус, өөрөөр хэлбэл 3000 евро олгоно.

Манай бүтээгдэхүүнийг сонгосонд тань баярлалаа, 11-р сар хүн бүрийн хувьд илүү үр бүтээлтэй сар байх болтугай!