Thưa các bạn! Đội ngũ PLC Ultima cũng đã làm lợi cho cộng đồng bằng cách đốt 5000 PLCU, tính theo dollar tương đương gần $35 000 000! 

Mỗi lần đốt số lượng lớn — đó là kích thích mạnh mẽ để tăng giá coin cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn! Đốt coin định kỳ — đó là thành tố quan trọng trong chiến lược thị trường của PLC Ultima, cho phép duy trì tính thanh khoản ở mức cao cho PLCU.

https://plcultima.info/en/tx/0833a05fa11704269028c958d67992f276889540fece42981c572dec1d1265ca