Xin chào mừng đến với Help Center — tại đây, bạn sẽ tìm thấy các câu trả lời chi tiết về cách làm việc với sản phẩm DeFi-U.

 

Bước 1. Tạo ví

Trước khi bắt đầu làm việc, bạn cần đăng ký SMART Wallet. Bạn sẽ thấy hướng dẫn bắt đầu làm việc với SMART Wallet theo link này.

 

Bước 2. Nạp tiền vào ví

Sau khi tạo ví, cần nạp token Ultima vào đó. Để làm điều này, bạn cần tài khoản trên sàn giao dịch. Trong mục «Sàn giao dịch» tại trang này, bạn sẽ thấy hướng dẫn chi tiết về cách làm việc với các sàn giao dịch, trong đó có Ultima.

Bây giờ, khi bạn đã mua token Ultima, có thể chuyển chúng vào địa chỉ ví. Để làm điều vậy, hãy sử dụng hướng dẫn này. Sau đó, có thể vào đăng ký và mua giấy phép split.

 

Bước 3. Đăng ký DeFi-U

Bạn có thể thấy hướng dẫn đăng ký trên trang web theo link này. 

 

Bước 4. Ký hợp đồng split 

Trong DeFi-U có một số bể hoạt động. Để tham gia vào các bể đó bạn cần mua giấy phép và hợp đồng. Hiện tại có các bể GOLD, VIP VÀ UNITY. Hãy chú ý rằng trên trang web DeFi-U có các gói kết hợp cả giấy phép và hợp đồng: SPLIT CONTRACT UNITY và SPLIT CONTRACT GOLD, còn để tham gia bể VIP bạn cần mua giấy phép và hợp đồng riêng biệt. 

Mua giấy phép để tham gia bể VIP: https://blog.ultima-business.com/vi/faq-item/cach-mua-giay-phep-split/

Mua hợp đồng để tham gia bể VIP: https://blog.ultima-business.com/vi/faq-item/lam-cach-nao-de-mua-hop-dong-split/

Mua giấy phép và hợp đồng tham gia bể  UNITY: https://blog.ultima-business.com/vi/faq-item/lam-the-nao-de-mua-goi-split-contract-unity/

Mua giấy phép và hợp đồng để tham gia bể  GOLD: https://blog.ultima-business.com/vi/faq-item/lam-cach-nao-de-mua-goi-split-contracts-gold-voi-diem-cashback/

Các hướng dẫn khác để mua các sản phẩm này có trong phần DeFi-U.

Để tính toán lợi nhuận bạn sẽ nhận được từ các bể khác nhau, hãy sử dụng một máy tính đặc biệt. Hướng dẫn sử dụng máy tính có tại liên kết.

 

Bước 5. Nhận token split

Sau khi mua hợp đồng split blockchain sẽ in split token. Để bắt đầu splitting bạn cần rút chúng về Smart Wallet của mình. Để làm điều này hãy sử dụng hướng dẫn sau. Quá trình rút tất cả các split token tương tự nhau.

 

Bước 6. Nhận phần thưởng bằng Ultima

Bây giờ chỉ còn phần tuyệt vời nhất: nhận phần thưởng trọn đời cho split. Bạn sẽ có thể nhận phần thưởng đầu tiên của mình sau 24 giờ kể từ khi token split được ghi có vào số dư của bạn trong Smart Wallet.

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết để nhận phần thưởng bằng Ultima theo link này.

 

Hướng dẫn làm việc với chương trình cashback từ Ultima có tại liên kết này.