Đội ngũ Ultima đã tạo ra một hệ sinh thái độc đáo làm thay đổi cách mọi người tiếp cận tiền điện tử nhờ vào việc phát triển các công nghệ đặc biệt mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể sử dụng, bất kể mức độ hiểu biết của họ về các tính năng và quy trình của thị trường tiền điện tử.

Hơn ba triệu người đã chọn hệ sinh thái của chúng tôi và đang tích cực sử dụng token hiện đại với nền tảng mạnh mẽ ULTIMA, nó đã chứng tỏ mình là phương tiện thanh toán đáng tin cậy cho mọi người trên khắp thế giới, bất kể nơi cư trú, trình độ học vấn và kỹ năng kỹ thuật của họ.

Để thuận tiện cho người dùng, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng các sản phẩm và công nghệ của hệ sinh thái Ultima.

Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước để làm việc với sản phẩm chính Ultima DeFi-U theo link sau.