Xin nhắc rằng, trong khuôn khổ chiến lược quảng bá, thưởng Direct sẽ được nâng lên tới 40% cho tới 31.10.2022! Quyết định này liên quan tới việc ngắt thưởng Turbo. 

Xin chú ý, từ ngày 1.11 tới 1.12.2022, thưởng Direct (thưởng trực tiếp) sẽ là 30%. 

Các thay đổi quan trọng và kịp thời liên quan tới các thành viên của cộng đồng với hạng Diamond trở lên. Mỗi tháng, số lượng đối tác gia tăng lên hàng trăm ngàn người, ngày càng nhiều thành viên đạt được hạng kim cương đáng mơ ước, và tiếp tục tăng trưởng cùng với chúng ta. 

Liên quan tới việc này, chúng tôi buộc phải đưa vào thủ tục xác minh bắt buộc đối với tài khoản, và tiến hành kiểm soát tuân thủ đối với người dùng có hạng Diamond trở lên. 

Chuyển hạng từ Diamond trở lên sẽ chỉ thực hiện được sau khi tiến hành xác minh

Các biện pháp bắt buộc này sẽ giúp chúng ta loại trừ khả năng tạo tài khoản giả, loại bỏ thanh toán trái phép và đáp ứng chuẩn mực được đòi hỏi ở mọi cấp. 

Mức thưởng theo hạng vẫn không đổi - là 2$, chỉ thay đổi các quy tắc tính. Thưởng theo hạng sẽ được cộng cho doanh số mới, không tính doanh số đã đạt được hạng trước. Ví dụ, nếu bạn đã đạt hạng Diamond với doanh số 250 000 EUR, thì bonus của bạn sẽ được tính như sau: từ doanh số nhóm 250 000 EUR sẽ trừ đi doanh số nhóm của hạng trước — 100 000, và từ phần còn lại này, tức 150 000, sẽ tính thưởng theo hạng với tỷ lệ 2%, tức là 3000 EUR.

Xin cảm ơn các bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, và hãy để tháng 11 trở nên càng hiệu quả hơn nữa cho mỗi người!