Tiếng Nga

Tiếng Anh

Tiếng Hindi

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Mông Cổ 

Tiếng Italia

Tiếng Bengal

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Trung Quốc

✅ Tiếng Hungary

Chương trình sự kiện sẽ diễn ra bằng tiếng Đức.

 Xin lưu ý rằng hộ chiếu của bạn sẽ được yêu cầu để đặt cọc cho thiết bị 

Hẹn gặp lại tại Diamonds ULTIMA Convention!