Cộng đồng thân mến, chúng tôi đã chuẩn bị tin tức tuyệt vời cho các bạn! Bắt đầu từ hôm nay, Tiền thưởng Direct (Direct Bonus) trong khuôn khổ của chiến lược quảng bá sẽ tăng lên 40%! Vì Tiền thưởng Turbo đã bị vô hiệu, chúng tôi đã quyết định tăng Tiền thưởng Direct cho đến ngày 31 tháng 10.

Xin lưu ý rằng chương trình khuyến mãi tăng Tiền thưởng Direct chỉ áp dụng cho các gói Ultima X Minters.

Đề xuất không áp dụng đối với một sản phẩm nào khác của hệ sinh thái, bao gồm PLC Card và voucher trên sàn thương mại điện tử PlatinDeal.

Tiền thưởng Direct sẽ được kích hoạt hôm nay từ 10:00 UTC.

12:00 (Berlin)

13:00 (Moscow)

14:00 (Dubai)

Hãy nhanh tay để tận dụng ưu đãi duy nhất và kết thúc tháng này một cách hiệu quả nhất có thể!