Thưa quý cộng đồng, chúng tôi xin vui mừng giới thiệu chức năng mới, cho phép các bạn trao đổi PLCU sang PLCUX và ngược lại một cách nhanh chóng, với tỷ giá có lợi nhất! 

Đổi coin nhanh chóng như thế nào?

Chú ý, chức năng đổi coin sẽ chưa được mở nếu Ultima Farm của bạn chưa được kích hoạt

Bạn luôn có thể xem mọi thông tin về giao dịch trong mục "Lịch sử".

Chúng tôi chắc chắn rằng, mỗi thành viên cộng đồng sẽ có thể đánh giá cao chức năng tuyệt vời mà nhờ đó, việc sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái PLC Ultima sẽ trở nên tiện lợi hơn nữa!