Cộng đồng thân mến, chúng tôi xin nhắc các bạn rằng chỉ còn rất ít thời gian cho đến sự kiện mùa thu được mong đợi từ lâu Diamonds ULTIMA Convention! 

Chúng tôi khuyên bạn nên nhanh chóng xác nhận sự có mặt của mình tại sự kiện. Để làm được điều này hãy gửi vé máy bay của mình đến địa chỉ: plcuevents.team@gmail.com

Điều kiện này là bắt buộc để xác nhận đăng ký 

Còn đối với những ai chưa kịp đăng ký, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện ngay bây giờ: https://www.plcudubai.com/

Hẹn gặp lại tại Diamonds ULTIMA Convention