Các đối tác thân mến! 

Chúng tôi nhanh chóng thông báo cho các bạn thông tin quan trọng về những thay đổi trong chương trình liên kết của Platin World: từ ngày 1 tháng 2, tiền thưởng sẽ chỉ được ghi có cho việc thanh toán các sản phẩm bằng BTC, USDT, USDC và CASH. Khi thanh toán bằng các phương thức khác tiền thưởng sẽ không được trả. Hãy chắc chắn để chia sẻ thông tin này với các đối tác của bạn. 

Chúng tôi tin rằng những khả năng của network marketing của Platin World cho phép bạn tạo thu nhập và đạt được mục tiêu của mình. Đổi lại, nhóm của chúng tôi cố gắng mang lại cơ hội thu nhập tối đa cho cộng đồng của chúng tôi, bởi vì hoạt động tích cực và lòng trung thành của các bạn là chìa khóa thành công của chúng tôi trong thị trường tiền điện tử!