Thưa quý cộng đồng, chúng tôi đã thấy rằng, tạp chí uy tín Analytics Insight đã đưa đồng coin PLC Ultima (PLCU) vào bảng xếp hạng của mình về những đồng tiền crypto tăng trưởng nhanh chóng nhất, cần chú ý năm 2022! 

Đây là một minh chứng quan trọng và rõ ràng nữa rằng, dẫu hiện đang là thời gian khó khăn trong thế giới crypto, đội ngũ và cộng đồng triệu người của PLC Ultima đang tiến lên đúng hướng, và đó là công lao của mỗi người trong các bạn!

Hãy đọc ngay bây giờ và chia sẻ bảng xếp hạng này với bạn bè: https://www.analyticsinsight.net/top-10-fastest-growing-cryptocurrencies-to-explore-in-2022/