Thưa các bạn! Một trong những ưu tiên chính đối với PLC Ultima là chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm chúng tôi. Trong năm qua, chúng tôi đã phát hành hàng chục bản cập nhật lớn, các sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật mới cho trang web. Nhịp độ và cường độ làm việc của đội ngũ kỹ thuật của chúng ta cao hơn nhiều so với phần lớn các công ty trên thị trường. Đồng thời, chúng ta duy trì được mức độ chất lượng cao trong các sản phẩm của mình. 

Tuy nhiên, đôi khi, trong quá trình phát triển, xuất hiện các khó khăn về mặt kỹ thuật, việc giải quyết chúng đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu. Điều đó đã xảy ra với việc phát triển Ultima X Minters: đội ngũ của chúng ta cần nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề mang tính vô cùng quan trọng đối với bảo mật của sản phẩm. 

Để kịp tiến hành số lượng lớn các thử nghiệm và tránh gặp phải các vấn đề về tính bảo mật cho sản phẩm mới, chúng tôi đã ra quyết định hoãn khởi động bán Ultima X Minters tới ngày 1.10. Đồng thời, các giấy phép Ultima Minters vẫn được bán, và bạn sẽ có cơ hội đăng ký chúng với các điều kiện có lợi nhất, và có thêm nguyên một năm nữa để khai thác coin PLCU mà giá của chúng đang liên tục tăng lên! 

Toàn thể đội ngũ chúng tôi tại PLC Ultima và Alex xin trực tiếp bày tỏ lời tạ lỗi tới các bạn về việc phải xê dịch thời hạn, và xin cảm ơn các bạn lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ mọi ý tưởng của chúng tôi. Các bạn — là bí quyết thành công và bảo đảm chính cho sự tăng trưởng của PLC Ultima! Còn chúng tôi đang tiếp tục ráng sức làm việc để tiếp theo được đem lại niềm vui cho các bạn với những sản phẩm độc đáo!