Điều này có nghĩa là gì đối với cộng đồng và với thị trường? 

Cộng đồng thân mến, chúng tôi xin nhắc các bạn rằng chỉ còn vài ngày nữa khi các gói Ultima Minters để minting PLCU vẫn còn khả dụng. Điều này có nghĩa là cộng đồng có thêm cơ hội để mua hoặc nâng cấp trang trại của họ trong khi đội ngũ PLC Ultima thực hiện công việc cuối cùng cho sự ra mắt PLCUX.

Việc phát hành hạn chế các đồng coin PLCU, đốt cháy PLCU liên tục và sử dụng PLCU làm gas cho mỗi giao dịch PLCUX - tất cả những hành động này sẽ chỉ làm giảm số lượng PLC Ultima và tất nhiên, đưa ra những tín hiệu mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường tiền điện tử!

Cộng đồng PLC Ultima và những người dùng có chiến lược biết rằng cung hạn chế trên thị trường, đốt cháy và sử dụng hàng hoạt tiền coin là những điều kiện quan trọng dẫn PLCU đến tỷ giá mong muốn!