Thưa các bạn, như đã biết, trên blockchain PLC Ultima đang có lượng phát hành coin tối đa có thể, đạt 11 000 000 PLCU! Và trong chưa tới 1 năm, có hơn 500 ngàn coin PLC Ultima đã được đốt hủy, tương đương hơn 5% số có thể phát hành! 

Đồng thời, việc minting PLCU trong thời gian sớm tới đây sẽ không thực hiện được — người dùng sẽ chỉ còn 1 năm để khai thác PLC Ultima, sau đó số lượng coin trên thị trường sẽ chỉ tiếp tục giảm xuống.

Các giao dịch mới nhất về việc đốt hủy coin PLCU — đó là chỉ tiêu quan trọng rằng, PLCUX có tác động khổng lồ như thế nào tới PLCU. Vì việc mua PLCUX trên sàn giao dịch chỉ được tiến hành thông qua PLCU. Còn việc liên tục đốt hủy PLCU dưới dạng gas sẽ dẫn tới sự giảm xuống rõ rệt về cung, và tương ứng, làm tăng giá của nó!

Quan trọng rằng, PLCU vẫn sẽ là đồng coin chủ chốt của hệ sinh thái, nhờ thế, các thành viên của cộng đồng có khả năng tham gia vào các chương trình cashback: thẻ, nhiên liệu, ô tô, bất động sản và các chương trình khác. Cộng đồng PLC Ultima hiện nay đã vượt hơn 1,5 triệu người, và mỗi tháng, số lượng này lại gia tăng. Còn lượng cung PLCU trên sàn crypto sẽ tiếp tục được đốt hủy.

Hơn nửa triệu PLCU được đốt cho tất cả chúng ta và thị trường crypto thấy rằng, PLC Ultima đã tiến lên một giai đoạn phát triển mới, nơi mọi thứ đã được lập trình để đạt tới thành công! Bởi việc đốt các đồng coin này — đó là một trong các yếu tố chủ chốt làm giảm phát tiền crypto 

Mỗi người dùng có thể tới trang khám phá blockchain và thấy mọi đồng coin được đốt, với số lượng của chúng đang tăng lên : https://plcultima.info/en/

5000 PLCU https://plcultima.info/en/tx/0833a05fa11704269028c958d67992f276889540fece42981c572dec1d1265ca 

1000 PLCU https://plcultima.info/en/tx/bf0a91373d2a3ebaa4485c7ec9eaf051f96eeda64a38be4e98499fb8bc03548e

100 PLCU https://plcultima.info/en/tx/c157281fd18643003177a8fb8953484f556e4fd9abc6123ee9414489b4a05a9d

100 PLCU https://plcultima.info/en/tx/5feaa7becfa889bf4d770ca69b5d98d2a0c951d1d17b2f59aff031b2c2d8953d

640 PLCU https://plcultima.info/en/tx/4b78c6fbd55339caf722c50a8424a4860c64de403e108153b1ae0d513ce61269 

50 PLCU https://plcultima.info/en/tx/2f0e3986185154127bf9c9474c3bfa092a9babef043679a908d4a8fa90abb10c

50 PLCU https://plcultima.info/en/tx/cccb96f11e77b1c3745e63ee1bfe35ad5996617f547f6af268bd47de6bfc5fbd

350 PLCU https://plcultima.info/en/tx/bd57a2f6b65d8161b925e5c0b1483f95ed79a48230ecfb37d5eec5d3d751ee8e