Các bạn thân mến! Nhóm PLC Ultima chúc mừng các bạn nhân khởi đầu một tuần làm việc mới và đang nhanh chóng tổng kết lại tuần làm việc vừa qua! 

Nhóm PLC Ultima làm việc để ra mắt swapping

Hiện tại, hoạt động bảo trì quan trọng để tách PLCU và PLCU Classic vẫn đang tiếp tục, do đó, tất cả các trang web của hệ sinh thái đều không khả dụng. Theo ước tính của chúng tôi, công việc sẽ được thực hiện cho đến thứ Ba — 27 tháng 12.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc, người dùng sẽ có thể sử dụng swapping (quá trình đổi một đồng coin hiện có lấy một đồng coin khác). Tất cả các đồng coin hiện tại trên ví của người dùng sẽ trở thành cổ điển — PLCU Classic. PLCU sẽ vẫn là một đồng coin chỉ được giao dịch trên các sàn giao dịch và là phương tiện thanh toán trong các sản phẩm của PLC Ultima.

Tất cả chủ sở hữu PLCUC sẽ có thể đổi PLCUC lấy PLCU mới thông qua quy trình swapping truyền thống cho thị trường tiền điện tử. Swapping PLCUC sang PLCU sẽ được thực hiện với sự trợ giúp của một sản phẩm mới — Swapping Unit, cho phép bạn đổi PLCUC lấy PLCU theo tỷ lệ 1:1. Nghĩa là 1 PLCU Classic sẽ đổi được 1 PLC Ultima.

PLC Ultima lại một lần nữa lên top các phương tiện thông tin đại chúng! 

Tuần trước, một trong những ấn phẩm uy tín nhất về tài chính và đầu tư đã xuất bản một bài báo về các vấn đề tập trung hóa và cách các dự án Web3 phi tập trung — trong số đó có hệ sinh thái PLC Ultima, có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu của nhân loại. 

Bạn có thể đọc tài liệu tại liên kết: https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/plc-ultima--a-perfect-spearhead-for-the-web3-revolution-2969679 

Chúng tôi chia sẻ về tất cả các tin tức trên mạng xã hội — hãy đăng ký và cập nhật những gì đang diễn ra!