Найзууд аа!

Та бүхэнд солилцооны үйлдлийг танилцуулж байна, түүний тусламжтайгаар та бүхэн PLC, PLCU, PLCUC ба PLCUX-ийг SMART коин болгож солилцох боломжтой!

Солилцоо яаж ажилладаг вэ? 

Солилцоо бол урьдчилан тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу нэг криптовалютыг өөр криптовалют болгож солих ажиллагаа юм.

SMART-ын токеномикийн дагуу солилцооны хоёр хугацаа байж болно: 3 жил ба 5 жил.

Гурван жилийн хугацаатай үед солилцсон коинууд дараах харьцаатайгаар боломжтой болно:

Таван жилийн хугацаатай үед солилцсон коинууд дараах харьцаатайгаар боломжтой болно:

Солилцоог хэдхэн хялбар алхмаар хийж болно:

1-р алхам. Солилцооны хугацааг сонгоно уу — 3 жил эсвэл 5 жил

2-р алхам. Ямар коин солилцох хүсэлтэй байгаагаа сонгоод — PLC, PLCU, PLCUC эсвэл PLCUX, Swap дээр товшино уу

Нээгдсэн цонхонд хоосон нүдийг чагтлаж нөхцөлийг зөвшөөрөөд, I agree дээр товшино уу:

3-р алхам. Та сонгосон коиноо солилцооны хаяг руу илгээх ёстой:


Коин илгээх ажиллагаа нь хэдэн минут явагдана. Үүний дараа Waiting хэмээх төлөв нь “Your swapping has been created” хэмээх захидал болж өөрчлөгдөнө.

4-р алхам. Солилцооны гүйлгээ хүлээн авна уу

Солилцооны үр дүнд хүртсэн SMART коинууд таны данс руу сар тутам шууд орох болно. Хүлээн авсан солилцооны гүйлгээг Swapping History хэсэгт хянах боломжтой:

 

5-р алхам. SMART коиныг гаргаж авна уу

Солилцооны үр дүнд хүртсэн SMART коиныг хүссэн үедээ Payout хэсгээс гаргаж авах боломжтой, Payout-ын талаар энэ видеоны хоёрдугаар хэсэгт танилцуулах болно.

САЙТЫН ТОЙМ 

Одоо солилцооны сайтын хувийн танхимтай танилцъя.

Дашборд дээр танд дараах виджетүүд харагдана: Swapping SMART Balance, Expected Swapping, Swapping Status ба Monthly Swapping.

Swapping SMART Balance нь солилцооны үр дүнд та хэдэн коин хүртсэнийг харуулна. Payout дээр товшиж тэднийг хүссэн үедээ гаргаж авах боломжтой

Expected Swapping нь жил бүрийн эцэст та хэдэн коин хүртэхийг харуулна 

Swapping Status нь таны одоогийн солилцооны төлөвийг харуулна.

 Monthly Swapping нь солилцооны нэг сарын ойролцоох хэмжээг харуулна.

Swapping хэсэгт ямар коиноор солилцоо хийх боломжтой, түүнчлэн солилцооны гүйлгээ олгох нөхцөлийг харж болно.

Swapping History хэсэгт таны хийсэн солилцооны бүх гүйлгээний түүх харагдана.

 

More details дээр товшиж гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг жилээр харах боломжтой.

 

Одоо Payouts хэсгийг авч үзье. Эндээс та пейаутын нийт түүхийг харах боломжтой.
Сүүлийн хэсэг бол SUPPORT бөгөөд танд асуух зүйл гарсан бол та энэ хэсэгт очоод манай дэмжлэгийн албанд хандах боломжтой.