◾️ Một người lạ viết cho bạn với lời đề nghị kiếm tiền hoặc yêu cầu giúp đỡ

Đừng tin bất cứ ai, đừng gửi dữ liệu của bạn, đừng truy cập các liên kết được gửi cho bạn.

◾️ Bạn truy cập liên kết mà không kiểm tra nó

Hãy chắc chắn rằng bạn truy cập vào trang web chính thức của dự án. Lưu dấu trang của trang chính thức. Kiểm tra các trang web đáng ngờ để chống lừa đảo trong dịch vụ: https://www.virustotal.com/gui/home/url

◾️ Ví của bạn được đề xuất kết nối tới một nơi nào đó

Chỉ kết nối ví của bạn với các trang web đáng tin cậy. Hãy dùng một ví riêng với số dư tối thiểu mà bạn có thể kết nối với trang web để xác minh.

◾️ Quản trị viên hoặc người sáng lập dự án viết cho bạn với lời đề nghị trợ giúp

Quản trị viên và người sáng lập của các dự án và chat thực sự KHÔNG BAO GIỜ viết cho người dùng trước.

◾️ Tiền coin mà bạn không mua xuất hiện trong ví của bạn 

Đừng vội bán chúng. Họ có thể rút hết tiền trong ví của bạn.

◾️ Bạn đã được thêm vào chat hoặc kênh của dự án

Chỉ tin tưởng những kênh và chat mà bạn đã tìm thấy và tự thêm vào. Vì lý do bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên tắt chức năng thêm vào các nhóm trong Telegram (“Quyền riêng tư” - “Nhóm và kênh” - “Chỉ liên hệ của tôi”).

Các bạn thân mến, hãy luôn cảnh giác và luôn kiểm tra thông tin đến với mình.