Thưa các bạn! Chúng tôi xin vui mừng thông báo, việc đăng ký tham gia các sự kiện của chúng ta đã trở nên đơn giản hơn nữa! Trong Platin World đã xuất hiện một chức năng tuyệt vời — giờ đây, trong văn phòng cá nhân, bạn sẽ có thể thấy mọi sự kiện mà bạn có thể tiếp cận được. Hơn thế, bạn sẽ có thể đăng ký cho bất kỳ sự kiện nào trong đó, cũng ngay trực tiếp từ văn phòng cá nhân của bạn. 

Chức năng này được đặt trong văn phòng cá nhân, ở thẻ Our Events. Tại đó, các bạn sẽ có thể biết chi tiết về sự kiện, đăng ký tham gia, tải vé và hủy đăng ký khi cần thiết. 

Chi tiết hơn về hoạt động với chức năng mới, xin hãy đọc trong hướng dẫn của chúng tôi

Xin hẹn gặp lại tại các sự kiện mới!