Các bạn thân mến! Chúng tôi vui mừng giới thiệu cho bạn số thứ ba của bản tin từ PLC Ultima! Trong đó, chúng tôi đã chia sẻ về rất nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra gần đây!

Bạn sẽ biết: 

Cụ thể, đồng coin này dùng để làm gì và nó sẽ giúp PLCU vươn lên một tầm cao mới như thế nào!

Hãy xem video và chia sẻ với tất cả mọi người!

https://www.youtube.com/watch?v=4Ht-NEA0lGE&t=3s