Thưa quý cộng đồng, để bạn tiện theo dõi sự thay đổi yếu tố minting (tốc độ đào PLCU), chúng tôi đã cập nhật widget.

Hiện tại, nó cho thấy, mỗi 3 ngày sẽ giảm tốc độ đào, theo các cập nhật được đưa vào!

Công ty PLC Ultima đang làm mọi thứ để việc sử dụng các sản phẩm của chúng ta mang lại cho các bạn mọi ấn tượng tích cực.