Thưa quý cộng đồng, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn tin tức cập nhật quan trọng về vấn đề bảo mật. Giờ đây, đối với người dùng mới trên trang platin-passport.com, sẽ chỉ có thể tiếp cận 1 phương thức bảo mật 2 lớp, hay 2FA — qua ứng dụng Google Authenticator.

Đối với những người dùng đã kích hoạt phương thức bảo mật qua Telegram, trong mục «An toàn» sẽ xuất hiện một phương thức thứ hai 2FA — thông qua ứng dụng để nhận mật khẩu một lần Google Authenticator. Để kích hoạt 2FA, đầu tiên, cần hủy kích hoạt bảo mật qua Telegram. 

Quan trọng, để thực hiện «payout» trên trang platinworld.com, bạn cần phải kích hoạt phương thức bảo mật 2 lớp thông qua Google Authenticator. Nếu bạn đã kích hoạt bảo mật 2 lớp qua Telegram, thì sẽ không thể tiến hành «payout»

Để kích hoạt 2FA cho platin-passport.com cần phải:

Xin lưu ý rằng, bước này hướng tới sự gia tăng mức độ an toàn của các thành viên trong toàn cộng đồng chúng ta.