Nhiệm vụ chính của PLCUX — tạo ra những đồng coin mới trong hệ sinh thái PLC Ultima và giảm áp lực từ coin PLCU.

? Bằng cách tham gia vào quá trình minting, coin PLCUX trở thành một điểm vào cho những người dùng mới của hệ sinh thái, điều này đảm bảo nhu cầu ngày càng tăng về nó. Đồng thời, bạn có thể mua coin PLCUX trên các sàn giao dịch chỉ bằng PLCU, điều này có thể làm tăng đáng kể nhu cầu về đồng coin chính của hệ sinh thái. Và việc đốt cháy PLCU liên tục dưới dạng gas sẽ dẫn đến giảm cung và kết quả là, giá trị và tỷ giá của nó tăng lên!

? Nhờ các yếu tố được mô tả ở trên, mỗi giao dịch như vậy với PLCUX sẽ báo hiệu cho thị trường về nhu cầu đối với PLC Ultima và góp phần vào sự tăng trưởng của nó, và do nhu cầu liên tục đối với PLCUX, tỷ giá của nó sẽ tăng ổn định! ?

? Hãy xem video về cách kích hoạt farm của mình để khai thác PLCUX: https://youtu.be/H3lL48e5UK4