Cộng đồng thân mến, vì hoàn cảnh khiến việc hợp tác với sàn giao dịch LBANK không thể thực hiện được, chúng tôi buộc phải thông báo về việc bắt đầu quy trình huỷ niêm yết PLC Ultima (PLCU) khỏi nền tảng.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên nạp tiền và hãy rút coin PLC Ultima khỏi nền tảng càng sớm càng tốt,

Để thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết với tiền điện tử, bao gồm cả coin PLC Ultima, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch Coinsbit, nền tảng đã trở thành đối tác đáng tin cậy trong một thời gian dài.